Formularz eTA do Kanady

Władze Kanady wprowadziły nowe zasady wjazdu na terytorium kraju zwane eTA (Electronic Travel Authorization). Zasady obowiązują tych, którzy nie posiadają wiz w podróży lotniczej do Kanady. Od 15 marca 2016 autoryzację eTA można łatwo otrzymać składając odpowiednie zgłoszenie online. Posiadanie autoryzacji jest obowiązkowe do akceptacji w odprawie i wejścia na pokład samolotów lecących do Kanady. Dotyczy również podróżnych udających się do Kanady z przesiadką w porcie tranzytowym. Autoryzacja eTA nie dotyczy obywateli USA, oraz pasażerów posługujących się regularnymi wizami.

Dane potrzebne do wypełnienia formularza:

  • imiona, nazwisko
  • data urodzenia, miasto, kraj
  • obywatelstwo (jeśli więcej niż jedno, proszę podać wszystkie)
  • adres zameldowania
  • nr telefonu, adres mailowy
  • nr paszportu, kraj wydania, data wydania, data ważności
  • kwota w dolarach kanadyjskich zabierana na wyjazd
  • preferowany język kontaktu – angielski/ francuski
  • nr ostatniej wizy jeśli była kiedykolwiek wyrabiana

Osoby zainteresowane wypełnieniem formularza, prosimy o przesłanie powyższych danych mailem lub zapraszamy do naszego biura.

Opłata: 65 zł