Wizy do Chin

Wymagania:

 • Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty złożenia wniosku, zawierający przynajmniej 6 wolnych stron
 • Wypełniony i podpisany – Wniosek Wizowy
 • 2 kolorowe fotografie paszportowe (3,5 x 4,5 cm), bez nakrycia głowy, jasne tło, twarz zwrócona na wprost
 • Kopia rezerwacji biletu lotniczego
 • Kopia rezerwacji hotelowej
 • Ksero paszportu (strony ze zdjęciem)
 • zaproszenie od chińskiego kontrahenta (w przypadku wizy biznesowej)

Opłata wizowa:

880 zł w pakiecie z zakupionym biletem lotniczym w BISLCC.
1180 zł bez zakupionego biletu lotniczego w BISLCC.

Złożenie i odbiór:

Wszystkie wypełnione dokumenty należy nam dostarczyć najpóźniej do wtorku do godz. 12:00. W trybie zwykłym paszporty są do odebrania w kolejny piątek. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Tryb ekspresowy wizowania możliwy jest z poniedziałku na czwartek. W takim wypadku dokumenty należy doręczyć do biura do czwartku do godz. 12:00. Koszty wizy ekspresowej obejmują również koszt kuriera zawożącego paszporty poza planowanymi dniami wyjazdów.

Wiza do Chin dla obcokrajowca:

Pomagamy w uzyskaniu wizy wyłącznie obywatelom Unii Europejskiej. W przypadku obywateli krajów spoza UE, konsul wymaga stawiennictwa osobistego w Ambasadzie Chin. 
W przypadku obywateli UE wymagane jest dołączenie zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela UE, polskiego dowodu osobistego lub ważnego potwierdzenia zameldowania pod adresem w Polsce

DODATKOWE INFORMACJE:

Wiza biznesowa do Chin

 • zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym. Oprócz podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, data wydania i data ważności dokumentu, zajmowane stanowisko) i informacji na temat wyjazdu, na zaproszeniu musi być pieczątka firmy z Chin oraz podpis osoby odpowiedzialnej
 • musi się pojawić informacja o planowanej dacie pierwszej wizyty w Chinach  oraz o jaki rodzaj wizy strona chińska prosi (np wiza jednokrotna, dwukrotna, wielokrotna) W przypadku drugiego wjazdu lub większej ilości wjazdów podać kolejne przybliżone daty wjazdów, np. kolejne wizyty planowane są w październiku, listopadzie i grudniu
 • musi być informacja w jakim celu jest wyjazd ( konkretny cel wizyty, opisane szczegółowo NIE MOŻE być to spotkanie biznesowe)
 • należy podać kto pokryje koszty podróży służbowej
 • W przypadku wiz wielokrotnych należy przedstawić kopię starych wiz do Chin, minimum dwa wjazdy. Jeśli wiza/wizy znajdują się w nieaktualnym już paszporcie, należy przesłać stary paszport do wglądu
 • Zaproszenie biznesowe może być przesłane drogą mailową.