Wizy na Białoruś

MOŻLIWA DO ZORGANIZOWANIA JEDYNIE WIZA BIZNESOWA LUB TRANZYTOWA, nie ma możliwości organizacji wizy turystycznej!

Wiza biznesowa wymagania:

 • paszport ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy zawierający czyste strony,
  wypełniony i podpisany wniosek wizowy (do pobrania na dole strony),
  1 kolorowa AKTUALNA fotografia paszportowa (3,5 x 4,5 cm), bez nakrycia głowy, jasne tło, twarz zwrócona na wprost,
 • ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa na wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy – możliwość zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem naszego biura.

Dla wizy jedno lub dwukrotnej biznesowej na 30 dni:

 • należy dołączyć zaproszenie od firmy białoruskiej (wystarczy przesłać drogą mailową lub faxem)

Dla wizy wielokrotnej biznesowej na 90 dni:

 • należy przedstawić zaproszenie od firmy białoruskiej (wystarczy przesłać drogą mailową lub faxem),

Dla wizy wielokrotnej biznesowej na 365 dni:

 • należy przedstawić oryginał zaproszenia od firmy białoruskiej,
 • kopia kontraktu pomiędzy firmą białoruską a polską,
 • oryginał wypisu z rejestru działalności gospodarczej firmy z Białorusi (zapraszającej).
 • oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu z miejsca pracy.

Wiza tranzytowa – wymagania

 • wypełniony komputerowo i podpisany wniosek wizowy.
 • jedno aktualne kolorowe zdjęcie 3,5 х 4,5 cm,
 • paszport ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy,
 • obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą honorowane przez Ambasadę Białorusi – można wykupić w naszym biurze,
 • ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero,
 • kopie biletu lotniczego lub kolejowego,
 • podanie od firm (dla kierowców).

W celu otrzymania wizy wielokrotnej długoterminowej dla kierowców Wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

 • list na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośba o wydanie wiz rocznych dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa „ … ” według załączonej listy (imię i nazwisko)
 • podanie ZMPD
 • ksero licencji
 • ubezpieczenie

Opłata wizowa: w zależności od rodzaju wizy opłaty wynoszą od 320 zł do 460 zł

Czas oczekiwania na wizę: 8-10 dni.

Wszystkie wypełnione dokumenty należy nam dostarczyć najpóźniej do wtorku do godz. 14:00. W przypadku konieczności wysłania lub odbioru dokumentów w innym dniu do kosztów doliczane są koszty dodatkowego kuriera 30 zł. w 1 stronę.

Pobierz Wniosek – Białoruś Wniosek Wizowy